close

Chemical compatibility

Chemical Compatibility Chart

Key:
A = Excellent – little or no effect from exposure.
B = Good – Some effects from exposure with some loss of physical properties.
C = Limited – Significant loss of physical properties after exposure. Additional tests should be done.
X = Do not use
Blank = No data

Material / Chemical
ACM (Hytemp ®)
AEM (Vamac ®)
AU & EU (Urethane)
IIR (Butyl)
CR (Neoprene ®)
CSM (Hypalon ® )
ECO (Hydrin ®)
EPR & EPDM
FEPM (Aflas ®)
FFKM (Kalrez ®)
FKM (Fluorocarbon / Viton ®)
FVMQ (Fluorosilicone)
HNBR
NR/IR (Natural Rubber)
NBR (Nitrile)
SBR/BR
VMQ (Silicone)
 
AcetaldehydeXCXBCXBAXXXCXC
AcetamideXBABBABAXAAXAXB
Acetic AcidCXBAACCCCB
Acetic acid (dilute)XXXAAABABABBBBBA
Acetic Acid-10%XACACXA
Acetic Acid-50%XAXAXBX
Acetic Acid ChlorideXXXXAAAXXX
Acetic Acid VaporsXXCAAXCXXX
Acetic acid (glacial)XXXBXXXBCAXXXBXCB
Acetic acid (hot, high pressure)XXXXXXXCCBXCXXXC
Acetic anhydrideXXXBCBXBBAXCXBXXB
Acetic oxide (Acetic anhydride)XXXBBBXBBXXXBXXB
AcetoneXXXAXCXAXAXXXXXCX
Acetone cyanohydrinABXXXCXC
Acetonitrile (Methyl cyanide)AAAAABB
AcetophenoneXXXBXXXAXAXXXXXXX
Acetyl acetoneXXXBXXXAXAXXXXXXX
Acetyl chlorideXXXXXXXXAAAAXXXXX
Acetyl salicylic acid (Aspirin)ABAAAAAAB
Acetylene (Ethyne)XAXABBAAAAAABABB
Acetylene tetrabromideXXABXXAAAAXXXX
Acetylene Di+ Tetra ChlorideXXBX
Acrolein (Acrylaldehyde)XXBCBXAAAXCBCC
AcrylaldehydeXXBBBXAAAXBBCX
Acrylonitrile (Vinyl cyanide)XXXXXCXXBAXXXCXCX
AcrylenitrileXXXXXX
Acrylic Acid
Adipic acidXBXAAABABAAAAAAAA
Adipic AciddiethylesterAAXXX
Aero LubriplateAAAXAAAAAB
Aero safe 2300XXXAAXXXXX
Aero safe 2300 WXXXAAXXXXX
Aero Shell 1 AC GreaseAABXAAAAAB
Aero Shell 17 GreaseAABXAAAAAB
Aero Shell 7 A GreaseAABXAAAAAB
Aero Shell 750BXXXAABBBX
Aero Shell Fluid 4BBXXAAAAAX
Aerozene 50 (50%Hydrazine, 50% UDMH)XXABXXXXX
AirAAAAAAAAAA
Air, +300FXXXXXX
Alkane (Dodecyl benzene)CXXBXAACABXBXB
Alkane sulfonic acidXAACACCB
Alkazene (Dibromoethylbenzene)XXXXXBXCBBXXXXX
Alkyl aryl sulfonateABXAAAAB
Alk-TriXXAXX
Alkyl Arylsulphonic AcidXXCAAXXCCX
Alkyl BenzeneXXXXAAAXXX
Allyl alcoholXAXBAABAAABXBCBAX
Allyl bromideXXXBXXX
Allyl chlorideXCXXXAXXXXA
Allyl KetoneXXCAAXXXXB
AlumXCAAAAAAAAAAAA
Aluminium acetateXXXABXBAAAXXBABCX
Aluminium bromideAXAAAAAAAAAAAAA
Aluminium chlorideAACAAAAAAAAAAAAB
Aluminium fluorideXAAAAAAAAAABAAB
Aluminum FormateBXXX
Aluminium hydroxideAABBABABB
Aluminium nitrateXXXAAAAAAAAAAAAB
Aluminium phosphateAXAAAAAAAAAAAAAA
Aluminium potassium sulfateXCXAAAAAAXAAAA
Aluminium saltsACAAAAAAAAAAAA
Aluminium sodium sulfateAAAAAAAA
Aluminium sulfateXXXAAABAAAAAAAABA
Aluminium-Potassiumsulfate SolutionAA
Aluminum Chloride SolutionACAAAAAAAB
Aluminum Hydroxide SolutionXXAAAAAAAA
Aluminum Sulphate SolutionXAAAAAAAA
Alums-Nh3-Cr-KAAAAAA
Ambrex 33 (Mobile)ABBXAAXAAX
Ambrex 830 (Mobile)AABXAAAAAB
AminesXXXBXXABAXXXBXBC
Aminoacetic AcidXXAAAAXBBX
Aminobenzene (Aniline)XXXBXXXBACCXXXXX
Aminobutane (Butyl amine)XXXXXXXCBXXXXCCC
AminodimethylbenzeneNG
Aminoethane
AminoxyleneNG
Aminosalicylic acid
Ammonia , anhydrousXXXAAXCABXXBXBXB
Ammonia gas, coldXXXAAAAAAAXXAAAAA
Ammonia gas, hotXXXBBBXBBAXXXXXXX
Ammonia (liquid)XXAAXBB
Ammonia SolutionXXAAXBB
Ammonia, anhydrousXXAAAXXAAB
Ammonia, aqueous SolutionXXAAAXXCCC
Ammonia-LithiumXXXBAXXBBX
Ammonium acetateXABAAAAXAAAA
Ammonium bicarbonateAAAAA
Ammonium bifluorideXBBB
Ammonium bisulfiteXAACACCB
Ammonium bromideAAAAA
Ammonium carbonateXXABABAAAXAAAA
Ammonium Carbonate SolutionBAAXX
Ammonium chlorideBBXAAAAAAAAAABAAA
Ammonium cupric sulfateAAAAAACAA
Ammonium dichromateAACAAA
Ammonium fluorideXXABAAAABBABAAA
Ammonium fluosilicate
Ammonium hydrogen fluorideXBBB
Ammonium hydroxide, 3 molarXAXAAABAABBBBBBA
Ammonium hydroxide, conc.XXXAAABAAAXXCXC
Ammonium Hydroxide SolutionXXAAAXXX
Ammonium iodideAAAAAA
Ammonium nitrateXCXAAABAABCACAAC
Ammonium Nitrate SolutionXAAAAA
Ammonium nitriteXABABAAAAAAAB
Ammonium oxalateAAAACACB
Ammonium perchlorateXAAAACACCXB
Ammonium persulfateXXXAAABAACXXCXXA
Ammonium phosphateXAAABAAAAAAA
Ammonium saltsCAAAAACCAAAAA
Ammonium sulfateXXXAAABAAXXAAABA
Ammonium Sulfate SolutionXXAAAXBAAB
Ammonium sulfideXXXABABAAAXBBCBBB
Ammonium sulfiteAAAAAA
Ammonium thiocyanateBAAAAAA
Ammonium thiosulfateAAAAAAAAA
Amyl acetateXXXAXXXACAXXXXXXX
Amyl AcetoneBXXX
Amyl alcohol (Pentanol)XCXABBAAAABBBBBBX
Amyl amineACBBB
Amyl borateXAAXAAAXAX
Amyl BromideNG
Amyl chloride (Chloropentane)XXXXXXAAABXBXXX
Amyl chloronaphthaleneCXXXXXXBABXXXXX
Amyl Ether
AmylamineACB
Amyl naphthaleneXBXXXXXBAAAXXXXX
Amyl nitrateXAAAACABABXB
Amyl phenolXXAXXX
Anderol L-774AXXXAAAAAX
AnetholeXXBX
Aniline (Aminobenzene)XXXBXXXBACCXXXXX
Aniline ChlorohydrateXXBBABBBBX
Aniline LiquidXXXAAXXXXX
Aniline dyesXCXBBBXBABBXCXBC
Aniline hydrochlorideXXXBXXXCABBBCCCC
Aniline oilXXXBXXXBBCCXCXXX
Aniline sulfateXAACACXB
Animal oils & fatsAAABBCABAAAAAXAXB
Anisole (Methyl phenyl ether)XXXXAXXXXXXX
Anone (Cyclohexanone)XXXBXXXBCXXXXXXX
AnthraquinoneXAAABBA
AntifreezeXAXAAABAAAABBBAA
Antimony ChlorideBXBAAAAAAB
Antimony Chloride, dryBBAAAAAAAA
Antimony pentachlorideXXXXX
Antimony trichlorideBBBBBBAB
Aqua regiaXXXXXXXXCBXXXXXXX
ArgonAAABAXAAAAAAAXAXA
Aromatic fuelsBXBXXXXBAAAAXAXX
Aromatic Hydrocarbons (100% Aromatic)XXXXAAAXXX
Arsenic acidCXCAAAAAAAAAABAAA
Arsenic Acid, SolutionCCAAAAAAAA
Arsenic trichlorideXAXCXBXBX
Ascorbic acidXAAACACXB
AskarelXXXXXXXAABBXBXX
AsphaltBABXBXAXAABBXBXX
ASTM fluid 101XXXXXXCXAAXXCXX
ASTM fuel A (aliphatic)BAAXBBAXCAAAAXAXX
ASTM fuel B (30% aromatic)XCXXXXBXXAAAAXAXX
ASTM fuel C (50% aromatic)XXXXXXBXXAABBXBXX
ASTM fuel DBCXXXBXXAABAXX
ASTM-Oil IRM 902ABBXAAAAAB
ASTM-Oil IRM 903ABXXAAAAAB
ASTM oil 1 (high aniline)AABXBBAXAAAAAXAXA
ASTM oil 2 (medium aniline)AABXCXAXBAAAXAXX
ASTM oil 3 (low aniline)ABBXXXAXCAAAXAXC
ASTM oil 4 (high aniline)BXXXXXBABBXBXX
ATM-Brake Fluid (Glycolbased)XXBAAXAXXA
Automatic transmission fluidXAAXBCXAAAAAXAXB
Automotive GasolineCBXXAAAAAX
Banana OilX
Barium carbonateAAAAAAAAAAAAA
Barium chlorateXAAAAAAAAXA
Barium chlorideBABAAAAAAAAAAAAA
Barium cyanideAAC
Barium hydrateXAXAAAAAAAAAAAAA
Barium hydroxideXCXAAAAAAAAAAAAA
Barium Hydroxide SolutionXXAAAAAAAA
Barium nitrateAACAAB
Barium Nitrate SolutionXAAAAAAAAA
Barium saltsAAAAAAAAAAAAAA
Barium sulfateAXAAAAAAAAAAAAAAA
Barium sulfideXCAAAAAAAAAAAABA
Barium Sulfide SolutionXAAAAAAAAA
Battery Acid (Sulfuric Acid diluted)XXXAAAXXXX
Beef TallowCBXAABAAB
BeerXXCAAAAAAAAAXA
Beet Sugar SapXABAAAAAAAAA
Benzal chlorideCXXCXXXXAABXXXX
BenzaldehydeXXXAXXXBBAXXXXXXB
Benzenesulfonic AcidXXBAABXXX
Benzene (Benzol)XXXXXXXXCAAXXXXX
Benzene Carboxylic Acid
Benzine (Gasoline)CBXXXXAAAAXAX
Benzine 50/Benzene 30/Ethanol 20XXXXABBXXX
Benzine 50/Benzene 50XXXXABBXXX
Benzine 60/Benzene 40XXXXABBXXX
Benzine 70/Benzene 30XXXXAAABBX
Benzine 80/Benzene 20XXXXAAABBX
Benzoic AcidXXXXAXX
Benzoic Acid, SolutionBXBBAAABBB
Benzol (Benzene)XXXXAABXXX
Benzene sulfonic acid, 10%XXXXBAXXABXXXXX
Benzine (Ligroin) (Nitrobenzine)AXBXBCAXBAAAXAXX
BenzochlorideXBXXAAAAXXX
Benzoic acidXXXXXXBXAABXXXXX
BenzophenoneXXXBXXBAAAAXX
Benzotrichloride
Benzyl AcetateBXXX
Benzyl AlcoholXXXBCBAABXXXXB
Benzoyl chlorideXXXXXXXXAAAAXXXXX
Benzyl EtherNG
Benzoyl peroxideA
Benzyl acetateBXXXX
Benzyl alcoholXXXBBBXBAABXXXXA
Benzyl benzoateXXXBXXXBBAAXXXXX
Benzyl chloride (Chlorotoluene)XXXXXXXXAABXXXXX
Benzyl dichlorideCXXCXXXXAABXXXXX
Beryllium chlorideCACAACACACC
Beryllium sulfateXAAAACACCXB
Biphenyl (Phenylbenzene)XXXXXXXBAABXXXXX
Bis (2-Cloroethyl) Ether
Bismuth carbonateAAAAA
BitumenXBXXAAAXXX
Black sulfate liquors (cold)XXBBBBAABBBBB
Blast furnace gasBXXXXXAAABXXXXA
Bleach liquorXCXAXABAAAABXXXXX
Bleaching Powder SolutionXXBAAABCCB
Boiler Feed WaterXXCAABBBBC
Bone OilAAXXAAAAAX
Borax (Sodium borate)AAXABXAAAAAABBBBA
Bordeaux mixtureXXAXAAAABBBBBBB
Boric acid (Boracic acid)XBBABAAAAAAAAAAAA
Boron fluids (HEF)XXXXXAXAABXBXX
Boron trichloride
Brake fluid (glycol base)XXXBBBXAAAXXXXXAX
Brake fluid (mineral oil base)AAXBBAAAAAXAX
Brake fluid (silicone oil base)XXXBBBXAAXXCCAC
Brake Fluid (Hd-557) 12 DaysBBAX
Brine (Salt water)XACABABBAAAAXAAA
BromacilA
BromideXXAXXX
BromineXXXXXXXXAABBXXXXX
Bromine pentafluorideXXXXXXXXXAABXXXXX
Bromine trifluorideXXXXXXXXXABBXXXXX
BromobenzeneXXXXXXXXXAABXXXXX
Bromochloro trifluoroethaneXXXXXXAAABXXXXX
BromochloromethaneBXXBABXXXX
Bromoethane (Ethyl bromide)XXCXXXBXAAABXBCX
BromotolueneXXBXXX
BromotrifluoromethaneBBAAAAAAAABAAAAX
Bugdioxane
Bunker oilAABXXXXAAAABXBXB
ButadieneXXXXXXXXABBXXXXX
ButandiolXBAAXXAAX
Butane (Butyl hydride) (LPG)ACBXBBAXCAAAAXACX
ButanediolXAXBXAAXXBXAX
Butanol (Butyl alcohol)XAXBBAXBAAAAAAAAB
ButanoneXXX
ButantriolABBAAAAAAA
Butene (Butylene)XBXCXAXAABBXBXX
Butoxyethanol (Butyl cellosolve)XXXBCXCBCXXXXCXX
ButterBABBBCABAAAAAXAXB
ButtermilkXAAAAAAAAA
Butydigol (Butyl carbitol)XACXAABBXXXXXX
Butyl acetateXXXBXXXB/CXAXXXXXXX
Butyl acetyl ricinoleateAXABBAAABBXBX
Butyl acrylateXXXXXXXXXXXXXXXA
Butyl alcohol (Butanol)XAXBBAXAAAAAAAAAB
Butyl AldehydeAXC
Butyl amine (Aminobutane)XXXXXXXBAXXXXXCC
Butyl benzoateXXAXXXAAAAXXXX
Butyl Benzyl PhthalateAXAX
Butyl bromideXXBXXX
Butyl butyrateXBXXAAAXXX
Butyl carbitolXXACXAABBXXXXXX
Butyl cellosolve (Butoxyethanol)XXBCXCACACXXXXXX
Butyl chloride (Chlorobutane)XXCCXAAXXCXCX
Butyl DiglycolAAAAA
Butyl etherXXBCXXXCXCXCXX
Butyl Ether AcetaldehydeAXXX
Butyl Ethyl EtherBXX
Butyl hydride (Butane)ACXXBBAXCAAAXACX
Butyl oleateXXXBXXXBAABXXXXC
Butyl phenolXXXXXXABXXXXX
Butyl phthalate (Dibutyl phthalate)XXAXXAAXAXXXXA
Butyl PyrocatecholXBAABXX
Butyl stearateAAXXXBXAAABBXBXB
Butylene (Butene)XBXCXAXAABBXBXX
ButyletherXXXXAXXXXX
ButyraldehydeXXBXXXBCAXXXXXXX
Butyric acidXXXBCXXXBAABBXBXX
Butyric Acid Butyl EsterXXBABBXX
Butyric anhydrideCBCCX
Butyrone (Dipropyl ketone)BXXXXX
Cadmium AcetateBXX
Calcium AluminateAAAA
Calcium BichromateAC
Calcium BisulfideXA
Cadmium chlorideXAAAAACACACXB
Calcium HydroxideAABAAAA
Calcium HypochloriteXBCAXXX
Cadmium nitrateAAAACACXB
Cadmium sulfateXAAAACACXB
Calcium SulfideAAAAAAB
Calcium AcetateXBXAXXB
Calcine liquorsXXAAAAAAA
Calcium acetateXXBABXCAAAXXBABCX
Calcium bisulfateAAAAAAAA
Calcium bisulfideCCBAAABCBABXC
Calcium bisulfiteXXCXAAXXAABAXAXC
Calcium bromideAAAAAAAAAAAAAA
Calcium carbonateAAAAAAAAAAAAAA
Calcium Carbonate SlurryXXAAAAAAAA
Calcium chlorateBBAAAAAAAAA
Calcium chlorideXABAAAAAAAAAAAAAA
Calcium cyanideBAAABAAAAAAAA
Calcium hydrosulfideAAAAAA
Calcium hydroxideXCXAAAAAAAAAAAAC
Calcium Hydroxide SolutionXBAAAAAAAA
Calcium hypochlorideXXXAXABAAAAXXXC
Calcium hypochloriteXXXACABAAABBCCCB
Calcium Hypochlorite SolutionXXBAAAACCB
Calcium nitrateBBBAAAAAAAAAAAAAB
Calcium oxichlorideXBXBCBBBAABBBXB
Calcium oxideXAAAAAAAAAAAAB
Calcium permanganateAA
Calcium phosphateAAABAAAAAAAAAA
Calcium Phosphate SlurryXXBAAAAAAA
Calcium saltsAAAAAAAAAAAAAB
Calcium silicateAAAAAAAAAAA
Calcium sulfate (Gypsum)AAAAAAAAAAAAA
Calcium sulfhydrateAAAAAAA
Calcium sulfideXXAAAABAAAAAABABB
Calcium sulfiteXAAAAAAAAAABABA
Calcium thiosulfateXBAAAABAAAAABBBBA
Caliche liquorsXBABAAAAAABABAB
CamphorXXXBXXABXAXAXX
Campher OilXXABAA
Cane sugar liquorXAAAAAAAAAAAAAA
Capric acid (Caproic acid)AXBBXBAAAABB
Caproic aldehydeXXBABXXBXXB
Capryl alcohol (Octanol)XBXBBBBAAABBBBBB
CarbamateXXXBBBBAAXCX
Carbinol (Methanol)XAXAAABAAABAABAB
CarbitolXXBBBBBABBBBBBB
Carbolic acid (Phenol)XXCBXXXBAAAAXXXXX
CarbolineumXXBAAXBBX
Carbon bisulfideCXXXXXXXAAABXXXC
Carbon dioxide, dryBAXBBBABAAABABABB
Carbon dioxide, wetXAXBBBABAAABABABB
Carbon disulfideXXXXXXXXAAACXXXXX
Carbon monoxideAAABBBAAAABBABACA
Carbon tetrachlorideXXBCBXBAXAABAXAXB
Carbonic acidAAAAAAAAAAAAAABA
CaseinABAAAAAA
Castor oilABABAAABAAAAABABA
Caustic potashXXBABBBABBBBBBC
Caustic sodaXBABBBAABBBBBC
CellosolveXXXBXXXBAAXXXXXXX
Cellosolve, acetateXXXBXXXBCXXXXXXX
Cellosolve, butylXXXBCXXBBXXXXXXX
Cellosolve, methylXXXBCXXBBXXXXXXX
Cellulose acetate (CA)XXBCXXX
CelluloseacetatAXBAXAAA
CelluguardXAABAAA
Cetane (Hexadecane)AXXBBXAACAXAXX
Cetylic Acid
Cetyl alcoholBXAAAAB
Chile Salpetre (Sodium Nitrate)XBBAAAABBB
China Wood oil (Tung oil)BCCBCXAAAAAXAXX
Chloracetic AcidXXXAAXBXXX
Chloracetic Acid EthylesterXXXXAABXXX
Chloral hydrateCCBCCXXC
Chloramine-TAAAAAAAA
ChlordaneXCCXAABBXBXX
ChlorextolBXXBXXAABBXBXX
Chloric acidXXBXABABXXXXXX
Chlorinated brineXXXXBXAAAXBXXX
Chlorinated limeXBXBXBBAAAAAXBXXB
Chlorinated solventsXXXXXXXAAXXXXX
Chlorine dioxideXXCXCXCCBABXXXX
Chlorine trifluorideXXCXXAXAACXCX
Chlorine, dryXXXXXXBXCAACXXXX
Chlorine, wetXXXXXCCBCAAXXXXXX
Chlorine, liquidXXXBAACXXX
Chlorinated SolventsXXXXAXX
Chloro-2-Propanone
Chloroacetic acidXXXBXXXBBXXXXXXC
ChloroacetaldehydeXXXABXCXXX
ChloroacetoneBXXBXXXAXAXXXXXXX
ChloroamineXXAAAXXAAX
ChlorobenzeneXXXXXXXXBABBXXXXX
ChlorobromomethaneXXXBXXXBCABBXXXXX
Chlorobutadiene (Chloroprene)XXXXXXXXBABBXXXXX
Chlorobutane (Butyl chloride)CXBXXX
ChlorodaneAA
ChlorodifluoromethaneBXXAAAAAAXXBXBX
ChlorodiphenylXXXXAX
Chloroethyl BenzeneXXBX
ChlorododecaneXXXXXXBAAXXXXX
Chloroethylene (Vinyl chloride)XXXCXXXCBABXXXXX
ChloroformXXXXXXXXXABCXXXXX
Chloromethyl EtherXXXCAXXXXX
ChloronaphthaleneXXXXXXXAABXXXXX
ChloronitroethaneXXXXCXXX
(o)-ChlorophenolXXXXAAXXXX
ChloropentafluoroethaneAABAAAAABCAAAAC
Chloropentane (Amyl chloride)XXXXXBBXXXX
Chloroprene (Chlorobutadiene)XXXXXXXXBABXXXXX
Chlorosulfonic acidXXXXXXXCAAXXXXXXX
Chlorothene (Trichloroethane)XXXXXXXXBABBXXXXX
Chlorotoluene (Benzyl chloride)XXXXXXXXAAABXXXXX
Chlorotrifluoroethylene (CTFE)X
ChlorotrifluoromethaneBAXAAAAAACCABABX
ChloroxCCCBBBABAAABCBXB
Chrome plating solutionXXXBXXBAABXXXXB
Chrome AlumXAAAAAAA
Chromic AcidXXCXBCAACXXXXC
Chromic acid, 50%XXXCXBCBAACXXXXC
Chromic oxide (aqueous)XXBXABAABXXXXB
Chromium sulfateBBABB
Chromium Trioxide
Chromo sulfuric AcidXXXXAAXXXX
CiderXXBAABAAAB
CinnameneNG
CIP fluids, acidic*XXXAABXXXX
CIP fluids, alkalineXXXAAXXXXX
Cis-9-Octadecenoic AcidBXX
Citric acidXAXAAAAAAAAAAAAAA
Citrous OilsXBXAABBB
Coal OilXXXAXXX
Coal TarXXXXABABXBB
Coal Tar NapthaXXAX
Cobalt chlorideBBBAAABAAAAAAAAAB
Coconut oilXABCBCAAAABAAXAXA
Cocoa ButterBBXAABAAC
Coconut GreaseABBXAAAAAA
Coconut OilAABXAAAAAA
Coconut, Fatty AcidAABXAAAAAA
Cod liver oilACAABBABAAAAAXAXB
CoffeeXCXAAAXAAAAAACAAA
Coffee ExtractXXAAAAAAAA
Coke oven gasXXXXXXAAABXXXXB
Coliche liquorsBABABB
CoolanolXXXABXAABAXAXX
Copper acetateXXXABXCAXXXBABXX
Copper Acetate SolutionXXCBAXXXXX
Copper Ammonium AcetateXXCAAXXXXX
Copper carbonateXAAAAAAACBAB
Copper chlorideCBCABBBAAAAACAAA
Copper Chloride, SolutionXBBAAAAAAA
Copper cyanideAABAAAABAAAAAAAA
Copper FluorideXBAAAXBBX
Copper HydrateABCC
Copper HydroxideABCC
Copper NitrateXXBAAAXBBX
Copper saltsAAAAAAAAAAAAAA
Copper Sulfate (Blue Vitriol) SolutionXXAAAAAAAA
Copper sulfate, 10%BBABBABXAAAAACABB
Copper sulfate, 50%AXABCACAAAAABABA
Copper sulfideAAABAXAAAACAAB
Corn oilAAACCCACAAAAXAXA
Cottonseed oilAAACCCACAAAAXAXA
Creosote (coal tar)ACCXBXXXAAAAXAXX
Creosote (wood tar)AXCXBXXXAAABXAXX
Cresol (Cresylic acid)XXXXXXXXAAACXXXXX
Cresylic AcidXXXXAXX
CrotonaldehydeXXAXBAAXXXXXXX
Crotonic acidXXXBBXBCXXXXX
Crude oilAXXXXAXAAAABXBXX
Cumene (Isopropyl benzene)XXXXXXXXCAAXXXXXX
Cuprous Ammonia Acetate SolutionXXXAAXXXXX
Cupric CarbonateAAAC
Cupric chloride (Copper chloride)CBCABBBAAAAACAAA
Cupric Hydroxide
Cupric NitrateBAAAC
Cupric SulfateBAAAC
Cutting oilAAAXBBXAAAAXAXX
Cyanic AcidXBAAABBB
Cyanic Acid SolutionXBAAABBB
CyclohexaneBBAXCXAXBAAAAXAXX
CyclohexanolCXXCXXAAAABXBX
CyclohexanoneXXXBXXXXCAXXXXXXX
CyclohexylamineXXXCAXXXXX
CyclopentaneXAXXXAXXX
CyclopentanolXXBX
CyclopentanoneXXX
Cyclopentyl Alcohol
Cymene (Isopropyltoluene)XXXXXXXXAABXXXXX
D-Furaldehyde
DDT Solutions (Kerosene Solvent)BBXCXXAAAAXAX
DDT Solutions (Toluene Solvent)XXXXAAAXXX
DecahydronaphthaleneBXXCXXXXAAAXXXXX
DecahydroxynapthaleneNG
DecalinXXXCXXXXABXXXXX
DecanalAXXXXXX
DecaneACXXXCAXAAAAAXAXB
Decanol (Decyl alcohol)AXABAAA
Decyl AldehydeAXXX
Decyl Butyl PhthalateAXCX
Decyl Carbinol
Denatured alcoholXBXAAAAAAAABABAA
Detergent solutionXCXABBBAAAAABABA
Developing fluid (photographic)BAABAAAAAABA
Detergent, Water SolutionXABAABA
Developing Fluid (Photo)BABAAA
DextrinXXAAAAAAAA
DextronAABXBXXAABAXAXX
DextroseBABAAAAAAAAAAAAA
Diacetone (Diacetone alcohol)XXXAXXXAXXXXXXXX
Di-Isobutyl KetoneXXXAAXXXXX
Di(2Ethylhexyl) PhthalateNG
Di-IsobutyleneXXXXXXAACBXBX
Di-Isooctyl SebacateXXXBABXXXX
Di-Iso-Decyl Phthalate
Di-Isopropyl BenzeneXXXXAAAXXX
Di-Iso-PropanolamineA
Di-Iso-Propyl EtherCXX
Di-Isopropyl KetoneXXBXXAAXXXXXX
Di-P-Mentha-1,8-Diene
DiacetoneBAAXX
Diacetone AlcoholXXABXAAXXXXXX
Diacetylmethane
Diallylphthalate
1,2-DiaminoethaneXXBAAXXBBX
Diammonium Phosphate
Diamyl NapthaleneAXCX
DiamylamineXXAXBAAXXXCXX
DiamyleneXXAX
DiamylphenolXXAX
DiazinonXXCXABBXXXXX
Dibenzyl etherCXBBXXBCACXXXXB
Dibenzyl sebacateXXBBXXBBABXXXXXX
Dibromoethyl benzeneXXXXXXBXCBBXXXXX
Dibutyl amineXXXXCXXXBXXXXXXC
DibromodifluoromethaneXXXBAXXXX
DibromomethylbenzeneXXXXAABXXX
Dibutyl etherXXXCXXXXXAXXXXXXX
Dibutyl phthalate (DBP)XXCXXBBBACBXXXXC
Dibutyl sebecate (DBS)XXXBXXCBBABBXXXXB
DibutylamineXXXXXXAXXXXXX
Dicalcium PhosphateAAAA
Dichloro EthyleneX
Dichloro isopropyl etherCCBXXXCCCCXXXXX
Dichloroacetic acidXXCXXXAXXBXXX
Dichloro Acetic Acid MethylesterXXXAAXXXXX
Dichloro-iso-propylene etherXBXXAXXXXX
DichlorobenzeneXXXXXXXXAABXXXXX
DichlorobutaneXXXXXXAAABBXBXX
DichlorobutyleneXXXXABXXXX
DichlorodifluoromethaneAABBAAABBBBABAAX
DichloroethaneXXXXXXABXXXXX
Dichloroethyl etherXXXXXX
DichloroethyleneXXXXABXXXXX
DichlorohexaneXXAX
DichloromethaneXXXXXXABCXXXX
DichlorofluoromethaneXXXXXXBXAACXXXXX
DichloropentaneXXAX
DichloropropaneXXAX
3,1-DichloropropeneXXXAXXA
DichlorotetrafluoroethaneAAAAAAAABBAAAAX
Dichlorotoluene
DicyclohexylamineXXXXXXXXCAXXXXXXX
Diesel FuelXBXXAAAAAX
Diesel oilBBAXXXAXAAAAAXAXX
Diester synthetic lubricantBXXXXXAABBXBXX
Diethanol amine (DEA)XXAXBBAXXXBXBX
Diethyl amineXXXCXCXBAXXXCXCB
Diethyl AnilineXXXAAXXXXX
Diethyl benzeneXXXXXXAAAXXXXX
Diethyl carbonateXXXXAABXXX
Diethyl etherXXBXXXCB/CXAXXXXXXX
Diethyl FormaldehydeXXXAAXXXXX
Diethyl HydrazineXXCAAXXCCX
Diethyl KetoneBXXC
Diethyl MaleateXXCAAXXCCX
Diethyl OxalateAXA
Diethyl phthalate (DEP)AXXCXXX
Diethyl sebacateXXXBXXBBABBXXXXB
Diethyl SulfateXAXXXX
Diethylene ether (Dioxane)XXXBXXXBXXXCXXXX
Diethylene glycol (Digol)XBXAAABAAAAAABACB
Diethylene Oxide
DiethylenetriamineACB
Diethylene triamineXXXAAXXXXX
DifluorodibromomethaneXXBXXBXXXXX
Diglycolic AcidXBAAAXXXX
Dihexyl Phthalic Acid EsterXXAXXXX
Dihydroxy Diethyl Ether
Dihydroxy Succinic Acid
Dihydroxy Tartaric Acid (Tartaric Acid)XXABAAAAAA
1,4-DihydroxybenzeneBXBAXBXXX
Diisobutyl ketoneXXXBXXXBXXXXXXX
DiisobutyleneXXXXXXBXACCXBXX
Diisodecyl adipate (DIDA)AXCXXX
Diisodecyl phthalate (DIDP)AXXACXXX
Diisooctyl adipate (DIOA)AXCXXX
Diisooctyl phthalate (DIOP)AXCXXX
Diisooctyl sebecate (DIOS)XXXXXXCBCXCXC
Diisopropyl amineACBBB
Diisopropyl benzeneXXXXXXXXABXXXXC
Diisopropyl ketoneXXXBXXXBXXXXXXX
Dimethyl amine (DMA)XXXXXXXBAXXXXXXX
Dimethyl anilineXXXCXXXBAXXXXXXX
Dimethyl butaneABXAAAAAX
Dimethyl Carbinol
Dimethyl etherXXBCXXXAXAXXXXXXX
Dimethyl formamide (DMF)XXXCXXXA/BAA/BXXXXXXX
Dimethyl HydrazineBAAXXBBX
Dimethyl ketone (Acetone)XXXAXCXAXAXXXXXCX
Dimethyl PhenolXXAXXXXX
Dimethyl phthalateXXXBXXXBBABBXXXX
Dimethyl sulfateCXBXXX
Dimethyl sulfideAXCXXAAXXB
Dimethyl-3-PentanoneNG
Dimethyl-4-HeptanoneNG
Dimethylamine
DimethylanilineXB
Dimethylbenzene
Dimethylbutane
Dinitrotoluene (DNT)XXXXXXXXAXXXXXXX
Dinitrogene OxidAAABAAAAAA
Dioctyl Adipate
Dioctyl AmineXXXAAXXXXX
Dioctyl phthalate (DOP)XCBBXXCBBABBXXXXB
Dioctyl sebacateXXBBXXCBAABXXXXXX
DioxalaneXXBXXX
DioxaneXXXBXXXBXAXXXXXXX
DioxolaneXXCXXXBXAXXXXXXX
Dipentene (Limonene)XXXXXXXXCAAXBXBXX
Dipentylamine
Diphenyl (Phenylbenzene)XXXXXXXXBAABXXXXX
Diphenyl EtherXXXXABBXXX
Diphenyl oxide (Phenyl ether)CXXXXXBAABXXXXX
Dipropylene GlycolBBBBABBBBB
Dipropyl ketone (Butyrone)BXXXXX
DipropylamineACBBB
DipropylamineolamineABB
Dipropylene glycolAAAAAAA
Disodium PhosphateAAA
DithioniteBAAAXBBX
Divinyl benzene (DVB)XCXXXXXXCAABXXXXX
DMT (Dimethyl Terephthalate)XXXAAABXXX
DNCB (Dinitrochlorobenzene)XXXXAABXXX
DodecanolABAABB
Dodecyl benzene (Alkane)XXAXXX
Domestic Fuel OilsAABXAAAAAX
Dowell Inhibitor
Dowfax 2A1 Solvent
Dowfax 2A1 Ta
Dowfax 6A1 Solvent
Dowfax 6A1 Ta
Dowtherm AXXXXXXAABXXXX
Dowtherm EXXXXAABXXX
Drinking waterXXAAABAAAAAAABA
Dry cleaning fluidsXXXXXXXXCABCXCXX
DTE light oilABBXBXXAAAAXAXX
DucgkirioebaaneX
Duodecanol (Laurylalcohol)BXABAAXBBA
Duro Aw16, 31XA
Duro Fr-HdXA
EpichlorohydrinXXXBXXXBXAXXXXXXX
Epoxy resinAAABXCAC
Epsom saltsXBXABABAAAAABABA
Essential OilsXBXXABBXXX
Ethanal (Acetaldehyde)XCXBCCXBXXCCCCB
EthaneABBXBBAXAAAAXAXB
Ethanethiol (Ethyl mercaptan)XXXXCBXCAACXXXXC
Ethanoic Acid
EthanolXBXAAABAAAABABAA
Ethanol amineXXXBCCBBAAXXCBCBC
EtherXXXXXXCCXAXXXXXXX
Ethyl acetateXXXBXXXB/CXAXXXXXXX
Ethyl acetoacetateXXXBXXXBXXXCXCB
Ethyl acrylateXXXBCXXCCXXXXXXB
Ethyl acrylic acidXXBBXBXXXXX
Ethyl alcoholXCXAAABAAAXAAAAAB
Ethyl AldehydeAXC
Ethyl aluminium dichlorideXXBXXX
Ethyl amine (Monoethylamine)BCCAXCCC
Ethyl benzeneXXXXXXXXBABBXXXXX
Ethyl benzoateXXXXXXXXCAAXXXCX
Ethyl bromide (Bromoethane)XXXXXXBXAAAABXBCX
Ethyl butyl acetateBXXXXX
Ethyl butyl alcoholXXBBBCAAAAAB
Ethyl butyl ketoneBXXXXX
Ethyl butyraldehydeAXXXXX
Ethyl butyrateXXCX
Ethyl cellosolveXXXBXXXBXXXXXXXX
Ethyl celluloseXXXBBBBAXXBBBBX
Ethyl chlorideCXBABXBBBAAAAACX
Ethyl chlorocarbonateXXXXXXXBABXXXXX
Ethyl chloroformateXXXXXXXBABXXXX
Ethyl cyanide (Propionitrile)AXXXBBCAACAXBXX
Ethyl cyclopentaneBAXCXXBAAAXAXX
Ethyl Diisobutylthio-CarbamateA
Ethyl ether (Ether)CXCXCXCCXCCCXCXX
Ethyl formateXXXBBBXBBAAXXXXX
Ethyl hexanolXAXAAABAAAAAABABB
Ethyl hexyl acetateXABXXAAABXXXXX
Ethyl hexyl alcoholXAXAAABAAABBBBB
Ethyl iodideXAABXXX
Ethyl mercaptan (Ethanethiol)XXXXCBXCAACXXXXC
Ethyl oxalateXXXACXXAAABXCXAX
Ethyl pentachlorobenzeneXXXXXXCXAABXXXXX
Ethyl Phthalate
Ethyl PyridineXXXAACXXXX
Ethyl silicateXXXAABAAAAAABABA
Ethyl sulfateXXCAXAAAXCXXXXA
EthylacrylateXXAXAAXXXAXX
EthylchlorideXXBBABAXXX
EthylchloroacetateXBBAAXBBX
Ethylene (Ethene)BCBBCCAXBAAAACACX
Ethylene alcoholXACAAAAAAAAACAAA
Ethylene bromideXXXXXCAACXXXXX
Ethylene chlorideXXBXXBBABXXX
Ethylene chlorohydrinXXXBBBXBAAXBXBXBX
Ethylene diamineXXXAXBAABAXXXAXBX
Ethylene dibromideXXXXXXAACXXXXX
Ethylene dichlorideXXXXXXXXBAACXXXXX
Ethylene G Monoethyl E Acetate
Ethylene G Monobutyl Ether
Ethylene G Monoethyl Ether
Ethylene G Monohexyl Ether
Ethylene glycolCBBABABAAAAAABAAC
Ethylene Glycol Ethylether (Cellosolve)XXXBAXXXXX
Ethylene oxide (ETO)XXXCXXXBCAXXXXXXX
Ethylene SilicateBAAAAAAA
Ethylene trichlorideXXXCXXXCXABBXXXXX
Ethyne (Acetylene)XAXABBBAAAABABB
Fats (animal/vegetable)AAAXAAAAAB
Fatty acidsAAACBCXAAAABXBXA
Ferric BromadeAAAA
Ferric chlorideCBCABBAAAAAACAAB
Ferric Chloride SolutionABAAAAAAB
Ferric hydroxideABXXBB
Ferric nitrateBBBAAAAAAAAAACABB
Ferric sulfateBBBAAABAAAAAACABB
Ferric Sulfate SolutionAAAAAAAAB
Ferrous AcetateBXXX
Ferrous chlorideCBCABBAAAAAACAAB
Ferrous sulfateCBCABAAAAAAACABB
Fish oilXCBXXXAXAAAABXBXX
Fish OilABBXAAAAAA
Fluoboric acid (Fluoroboric acid)AAAAABAAAB
FluorineXXCXXXBXXXXXXX
FluorobenzeneXXXXXBXABBXXXXX
FluorochloroethyleneCX
Fluorol (Sodium fluoride)AAAAA
Fluorolube (Fluorocarbon oils)AAAABBBAAXA
Fluosilicic acidBBBAAAAAXBABCX
FormaldehydeXXXBCCBBAXXCBCCB
Formaldehyde (Formalin-Solution)XXXAAXXCCC
Formaldehyde (Methanal)XXXAABXBBB
FormamideXAXAAABBBB
FormalinAAAB
Formic acidXBXBBCCBCAXXXXXBX
Freon 11XXXXCXXBBBAXAXX
Freon 112 (Freon BF)BXBBCXXABBBXBXX
Freon 113 (Freon TF)XBXAAAXXBBXACABX
Freon 114AAAAAAXBBBAAAAX
Freon 114b2BXBABXXBBBBXBCX
Freon 115BAAAAAXBBBAAAAX
Freon 12ABBAAABXBBXBBBAX
Freon 13BAAAAAABBXAAAAX
Freon 13b1BAAAABBBXAAAAX
Freon 134aACAAXBABC
Freon 14AAAAABBBAAAAX
Freon K-142bAAAAXBXABAAX
Freon K-152aAACABXAAAA
Freon 21XBXBXBXAXBXXXXX
Freon 22CAAAAABAABAB
Freon 31BXAABABXXXBXBX
Freon 32BAAAAXBXBXAXAX
Freon 32BAABXBAAX
Freon 502AAABBBABAA
Freon BFXBXBABBX
Freon C316AAAABAAAAX
Freon C318AAAAXBBBAAAAX
Freon MFBXXBBBBX
Freon PCAAXAAXXBBAXABX
Freon S02AX
Freon T-P35AAAAAABAAAAAA
Freon TAAAAAACBXAAAAA
Freon TCAAAABBAAXABX
Freon TFAAXBAXAAX
Freon TMCBBBBBBABBBCX
Freon T-WD602AABBABAXBCBB
Fruit JuicesXXBABBABBA
Fuel A (Astm)XXXAXA
Fuel B (Astm)XXXAXA
Fuel oilABCXCXAXAA*AAXAXX
Fumaric acidXXXBBAAAAAAABB
Furan (Furfuran)XXXCXXXXAXXXXXXX
Furfural (Furfuraldehyde)XCBXXCACXCX
FurfuranXXX
Furfuryl alcoholXCBXXBAXX
Gallic acidXXXBBBBAAAAAAABA
Gallotannic Acid
Gas, CoalX
Gas, High OctaneXBX
Gas OilAABXAAAAAB
GasoholXXXXXXXXABXXCXX
GasolineXCCXXXAXCAACXBXX
Gasoline/Alcohol MixXXXXABXBBX
Gasoline, 100 OctaneXBXXAAAAAX
Gasoline, 130 OctaneXBXXAAAAAX
Gasoline, aromaticXAXXAAAAAX
Gasoline, Ethyl and RegularXBXXAAAAAX
Gasoline, RefinedXBXXAAAAAX
Gasoline, SourXBXXAAAAAX
Gasoline, with MercaptanXBXXAAAAAX
GelatinXCXAAAAAAAAAAAAAA
Generator GasBABXAABAAB
Glacial Acrylic Acid
Glauber's saltXAXBBBAAAABBBBBXB
Gluconic acidACABAAACXCXB
GlucoseXAXAAAAAAAAAAAAA
Glucose solutionXXAAAAAAAA
Glucose, aqueosCAAAAAAAAA
Glycerine (Glycerol)XAXAAAAAAAAAAAAAA
GlycerolXXAAAAAAAAAAA
Glycerol ChlorohydrinXBABXX
Glycerol Triacetate (Triacetin)XXBAAXXBBB
Glycerol Trinitrate (Nitroglycerin)XXBAAAXXXX
GlycineXXAABAAAXBBBBX
Glycogenic Acid
GlycolXAXAAABAAAABBBAA
Glycolic acidXXABAAABAABAAA
Glycyl Alcohol
GlycolmonoethyletherABXACAC
Grease (petroleum base)AAAXBXBXAAAAXAXX
Green Sulfate liquorXBABBAAAABBBBBX
Halon 1211A
HalothaneXXXXXXAABXXXXX
Halowax oilXAXXXXXAAAXXXXX
Heavy waterXAXABAAAAAAAAA
HEF-2 (high energy fuel)CCXXXXAABBCBXX
HEF-3XXXXAABBBX
HeliumAAAAAAAAAAAAAAAAA
Heptaldehyde
HeptanalAXBXXX
HeptaneAABXBBAXCAAAAXAXC
Heptane Carboxylic Acid
Heptanoic Acid
HeptanoneNG
Hexachloro AcetoneXXXAAXXXXX
HexachlorobutadieneXBXXXXAAXXXXXX
Hexachloro Cyclohexane (Lindane)XBXXAAXX
Hexadecane (Cetane)AXXBBXAACAXAXX
Hexalin (Cyclohexanol)CXACXAAAAXAX
Hexadecanoic Acid
Hexafluorosilicic AcidXXBBAA/BBBX
HexaldehydXBBAAXXXXXB
Hexalin (Cyclohexanol)BXAAAAAX
HexamineXXXAAXXXXX
Hexane (n-Hexane)XBXXBABCAXXXXB
Hexanedioic acid (Adipic acid)ABBABABXBAAAAAAAC
HexanetriolBXBAAAAAAA
HexanolXAXBBBBCAABBBBC
HexeneABXBBXAAABXBX
Hexone (MIBK)XXXCXXXCXXXXXXXX
Hexyl alcoholXAXBBBBBAABABABB
Hexyl Methyl KetoneBXXX
HexylamineACB
Hexylene (n-Hexene)ACBXBBBXCAABXBXX
Hexylene glycol (Brake fluid)XAAACACACXB
Histowax
Hydraulic oil (petroleum base)AAAXBBAXAAAAXAXB
Hydrazine (Diamine)CXABBABACBBBBX
Hydrazine, anhydrousXAXBBBXBBXXAXXA
Hydrazine HydrateCXBAACBBBX
Hydrobromic acidXXXAXAXAAAACXAXXX
Hydrochloric AcidCXXAAXA
Hydrochloric acid, 3 molarCCXACBXAAABCCCX
Hydrochloric acid, 37% (cold)XCXBCBXBAABCBCCX
Hydrochloric acid, 37% (hot)XCXCXXCCAACCCXXX
Hydrochloric acid, concentratedXXXCXXXBAACCXXXX
Hydrochlorique Acid (Muriatic Acid) 37%XXXBAAXXXX
Hydrocyanic acidXCABABAAAABBBBB
Hydrofluoric acid, concentratedXXXBXBXBBABXXCXCX
Hydrofluoric Acid (hot)XXXAXXXXX
Hydrofluosilicic acidBXABAAAAXABBX
Hydrogen bromideXXXACAXBBBCBXXX
Hydrogene Bromide, unhydrousXXXXAAXXXB
Hydrogen chlorideACAAAAAXXBXBX
Hydrogen Dioxide (11%)
Hydrogen GasAABABA
Hydrogen fluoride (HF)XXXXXCXA/BBAXXXXXX
Hydrogen fluoride, anhydrousXXXCXCXBBCXXXXXX
Hydrogen gasBAAAAAAAAAACABABC
Hydrogen peroxide, 30%XXXAABAAAAABBBBA
Hydrogen peroxide, 90%XXXCXCBCAABCXCXB
Hydrogen Peroxide, concentratedXXXXAA-CBXXB
Hydrogen SulfideXXXCAXXXXX
Hydrogen sulfide (wet, hot)XXXABBBAACCCXXCC
Hydrolube (water/ethylene glycol)XXBBAAABAAB
Hydrogensulfite LeachBXBAAAXX
HydroquinoneBXXXXBAXBXBXXX
Hydroxyacetic acidXXAXAAAXXXBXAB
Hydroxy BenzeneNG
HydroxylamineAAAAAAA
Hydroxylamine SulfateBAAAAAAA
Hydroxyisobutyronitrile
Hydroxytoluene
Hypochlorous acidXXBXCBBAAXBXX
Hyvar XlA
Iminodi-2-Propanol
Iminodiethanol
InkAAAAABAAAA
IodineBBXBBBBAAABXBB
Iodine pentafluorideXXXXXXXXXXXXXXXX
Iodine tinctureXXBBAABBBB
IodoformCAAAAXX
Isoamyl acetateXABXXBXXACXXXB
Isoamyl alcoholAAAAAAAAA
Isoamyl butyrateXABXXBXXACXXXB
Isoamyl chlorideCXXXBXXX
Iso-butaneAAXXXXAAAAXAXX
Isobutyl alcohol (Isobutanol)XCXAAABAAABABBBBA
Isobutyl amineACXBBB
Iso-Butanal
Iso-Butyl Methyl KetoneXXXAAXXXXX
Iso-Butylamine
Iso-ButyleneXXXXAAAAAX
Iso-ButylbromideNG
Iso-Butylcarbinol
Isobutyl chlorideXXXBBABXXCXA
Iso-ButyraldehydeXXXAAXXXXX
Iso-CyanateAA
IsododecaneXAXXBBXAAAAAXAXX
Iso-octaneAABXBBAXBAAAAXAXX
IsopentaneABXXCXAAAAXAXX
Isophorone (Ketone)XXXAXXXABXXXXXXX
Isopropyl acetateXXXBXXXBXAXXXXXXX
Isopropanol (Isopropyl alcohol)XCXABABAAAAABABBA
Isopropyl alcohol (IPA)XCXABABAAABBABBA
Isopropyl amineACXBBB
Isopropyl benzeneXXXXXXXXCAABXXXXX
Isopropyl chlorideXXXXXXXXXAABXXXXX
Isopropyl etherXXXXXCXAXAXXXXXXX
Isobutyric acidCACXBC
Isopropyl toluene (Cymene)XXXXXXXXABXXXXX
Jet FuelsXXXAXA
Jet Fuel JP3BBXXAAAAAX
Jet Fuel JP4BBXXAABAAX
Jet Fuel JP5BBXXAABAAX
Jet Fuel JP6BBXXAABAAX
JP3 (Fuel)XBXXAAAAAX
JP4 (Fuel)XBXXXXAABAXAX
JP5 (Fuel)XBXXAABAAX
JP6 (Fuel)BBXXAABAAX
JPX (Fuel)BXAXXAAX
Kel F liquidsAAACBBAAA
Kerosene (Kerosine)CBBXXCBXBAABAXAXX
KetchupXBAAAAAAAA
KetonesXAXAXXX
Lacquer solventsXXXXXXXXXXXXXXXX
LacquersXXXXXXXXXXXXXXXX
Lactams (Amino acids)XXBCBXCAXXXXXXX
Lactic acid (cold)XXBAAABAAAABABAB
Lactic acid (hot)XXXXXCXXAABXXXXB
LanolinAABXAAAAAB
LardXAXBACAAAAAAAXAXA
Lauryl alcohol (n-Dodecanol)AABBBAAA
Laughing Gas (N2O)AAABAAAAAA
Lavender oilBXXXXXCXAAABBXBXX
Lead acetateXXXABXBAXXXBBCXX
Lead Acetate Salt SolutionXXXAAXXCCX
Lead ArsenateAAAAAA
Lead chlorideXABAACACACXB
Lead chromateXAABAACACACXB
Lead nitrateBXABBBABAAAAAAAB
Lead Nitrate SolutionAAAAAAB
Lead sulfamateXXAAAAAABBBB
Lead SulfateXAAAAAAABBAB
Lemon JuiceXBAAAAAA
Light greaseAAAXXXAXBAAAXAXX
Ligroin (Nitrobenzine)XBXBCAXBAAAAXAXX
LimeBX
Lime bleachXBXABBBAAAAABABB
Lime sulfurXAAAAAAAAXXXA
Limonene (Dipentene)XXXXXXXXCACBXBXX
Lindol (Tritolyl phosphate)XXXAXXXAAAXCXXXXC
Linoleic acidXBXXBXAAABXBXB
Linseed oilBCBCBCACAAABAXAXB
Liquefied petroleum gas (LPG)CXAXBXAXACBXAXC
Liquid oxygenXXXXXXXXXXXXXXXX
LiquimolyABXBXXAAAAXAXX
LiqueursBBAAAAAAAA
Lithium bromideAABAAAAABAAA
Lithium Bromide BrineXXAAAAAAAA
Lithium chlorideXXAAAAAAAAABAAA
Lithium hydroxideXXXAAAXXXXX
LithophoneXAAACACACXB
Lubricating oil (di-ester base)BAXXCXBXBABXBXX
Lubricating oil (petroleum base)AABXBXAXAAAAXAXX
Lye solutionXXXABABABBBBBBBB
M E XXBXAXXXX
Machinery Oil (mineral)AABXAAAAAB
Maganese Chloride (Solution)XXAAAAAAAA
Magnesium acetateBXXXXX
Magnesium Acetate SolutionXXXAAXXXXX
Magnesium chlorideXBCABABAAAAAAAAA
Magnesium Chloride SolutionXAAAAAAAA
Magnesium HydrateABBA
Magnesium hydroxideXAXABAAAAABBBBBC
Magnesium Hydroxide (Solution)XXBAABBBBB
Magnesium Silicate (Talcum)AAAAAAAAAA
Magnesium saltsAAAAAAAAAAAAAAA
Magnesium sulfateXBXABABAAAAABABA
Magnesium Sulfate (Epson Salts)XXAAAAAAAA
MalathionXCXABXBXX
Maleic acidCACXBXAAAABBXBXC
Maleic anhydrideXXXXXXAABXXXX
Malic acid (Apple acid)XAXXBBBAAAAAAABB
Managanese (II) chlorideXAAACACAX
Manganese carbonateXAAAAACACAXB
Manganese sulfateAAACAA
MappBA
MargarineABBXAAAAAB
MayonaiseXXXAXXAAA
MentholXXBBAAXBBX
MercaptansXXXAAXXXXX
Mercuric chlorideAABAAAAAAAAAAC
Mercuric Chloride SolutionAAAAAAAA
Mercuric cyanideBAAAB
Mercurous nitrateBAAAB
MercuryAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mercury NitrateAAAAAA
Mercury VaporsAAAAAA
Mesityl oxideXXXBXXXAXAXXXXXXX
Methacrylacid methylesterXXBXXBXXXXX
Methacrylic acidXXXBBAXXXXX
MethanalXXXAABXBBB
Mathallyl AlcoholAAXA
Mathallyl ChlorideNG
MethaneBBXXBBAXBAACAXAXX
Methane Carboxylic AcidX
Methanoic Acid
Methanol (Methyl alcohol)CAXABABAAACABABAB
Methanol (Wood Alcohol)AAAAXAAA
Methoxy BenzeneXXXXAXXXXX
Methoxy ButanolBBAAAA
Methoxy Ethanol
Methoxyethoxy Ethanol
Methoxypropenyl Benzene
Methyl acetateXXXBB/CXXAXAXXXXXXX
Methyl acetoacetateXXXBXXXAXAXXXXXXB
Methyl acrylateXXXBXXXBXAXXXXXXX
Methyl Acetylene PropadieneBA
Methyl acrylic acid (Crotonic acid)XXXBBXBCXXXXX
Methyl alcohol (Methanol)CAXABABAAACABABAB
Methyl Allyl Alcohol
Methyl Allyl ChlorideCXCX
Methyl Amyl CarbinolAAXA
Methyl amineXXAXAAAXXXBXBX
Methyl AnilineXXXBABXX
Methyl amyl acetateXA
Methyl amyl alcoholAAXAAA
Methyl BenzeneXXAX
Methyl benzoateXXXXXXXXAAAXXXXX
Methyl bromideXCXXXXXXBAAAXXXXX
Methyl Butane
Methyl Butane Alcohol
Methyl butyl ketoneXXXBXXXAXAXXXXXXX
Methyl butyrateXXX
Methyl CarbitolCXX
Methyl carbonateXXXXXXAAXBXXXXX
Methyl cellosolveXXXBXXXBAAXXXXXXX
Methyl celluloseXABBBBBAABXBBBBB
Methyl chlorideXXXCXXXBXABBXXXXX
Methyl chloroformateXXXXXXAABXXXXX
Methyl cyanide (Acetonitrile)AAAAABB
Methyl cyclopentaneXXXXXXXXXABBXXXXX
Methyl dichlorideXXXCXXXCABXXXX
Methyl etherXXXBCXXBXAAACBBA
Methyl ethyl ketone (MEK)XXXBXXXBXAXXXXXXX
Methyl ethyl ketone peroxideXXXCXXXCXXXXXXXB
Methyl formateXBXBXBXAXXXXX
Methyl glycol acetateXXBXBBAXXXCXBX
Methyl Glycol Acetate (Ethyleneglycol)XXXBAXXXB
Methyl HexanolAACA
Methyl iodideXAX
Methyl isobutyl ketone (MIBK)XXXCXXXBXAXXXXXXX
Methyl isopropyl ketoneXXXBXXXAXAXXXXXXX
Methyl mercaptanAA
Methyl methacrylate (MMA)XXXCXXXXCAXXXXXXX
Methyl Methacrylic Acid EsterXXXXAXXXXX
Methyl Normal Amyl KetoneBXXX
Methyl oleateXBXXBBAABXXXX
Methyl phenyl ether (Anisole)XXXXAXXXXXXX
Methyl Propyl EtherBXX
Methyl propyl ketoneBXXBXXXX
Methyl PyrrolidoneXAAXXXB
Methyl salicylateXBXXXBCAXCXC
Methyl StyreneNG
Methyl SulfideNG
Methyl Tertiary Butyl EtherBXX
Methyl 1-2,4-Pentanediol
Methyl-Iso-Amyl-KetoneNG
Methyl-L-Propanol
Methyl-2-ButanolAACA
Methyl-2-ButanoneBXXX
Methyl-2-HexanoneBXXX
Methyl-2-Pentanol
Methyl-2-PentanoneNG
Methyl-2-Propen-L-Ol
Methyl-3-Penten-1-OneNG
Methyl-4-Isopropyl BenzeneNG
Methylallyl AcetateBXXX
Methylyamyl AlcoholAAXA
MethylcyclohexaneXXBX
Methylene bromideXXXBXXX
Methylene chlorideXXXXXXXXBABCXXXXX
Methylene dichlorideXCXXXXXXBBBXXXX
Methylethyl KetoneXBXAXXXX
Methylhexyl KetonegXX
Methylisobutyl CarbinolAABB
Methylisobutyl KetoneXXXXXX
Methylisopropyl KetoneXBXXXXX
Methyllactonitrile
2-MethylpentaneAXXAAXAAX
3-MethylpentaneAXXAAXAAX
Methylphenol
Methylpropyl Carbinol
Methylpropyl KetoneBXXX
MIL- spec fluidsNG
MilkXXBAAAAAAAAA
Milk of LimeXXBAABBXXB
Mineral oilABACBBAXAAAAA/BXA/BXB
Mineral SpiritsCBXCXXAAAAXAX
Mobile HfaXA
Molten SulferBCBX
MolassesXXBAAAAAAA
Monobromo benzeneXXXXXXXXBABXXXXXX
Monobutyl EtherCXXX
Monochloro acetic acidXXXCXXXAAXXXXXXX
Monochloroacetic Acid Ethyl EsterXXXBAXXXXX
Monochloro acetoneXXXBBCXAXXXCXXX
Monochloro benzeneXXXXXXXXXABBXXXXX
MonochlorodifluoromethaneCXXX
Monoethanolamine (MEA)XXXBXXXBAAXXXBXBX
Monoethylamine (Ethyl amine)BCCAXCCC
Monomethyl amine (MMA)AAACACC
Monomethyl anilineXXXBXXXBBBBXXXXB
Monomethyl etherXABXACAC
Monomethyl hydrazineABBAABBBX
MononitrochlorobenzeneXXXXAAAXXX
Monovinyl acetyleneABBABAABABB
MorpholineXXXBCBXBAXXXXX
Motor Oil, 40W
MtbeBXX
Muriatic Acid (HCl) (Hydrochloric Acid)XXCXBAAXAXX
Muriatic Acid (HCl), dilutedXXBAAABBB
Mustard gasACACAACCA
N-Butanal
N-ButylamineXXXXXX
N-ButylbenzeneXXAX
N-ButylbromideXXBX
N-ButylbutyrateCXXX
N-Butylcarbinol
n-Dodecanol (Lauryl alcohol)AABBBAAA
n-HeptaneACAXBBAXCAABXAXX
n-HexaldehydeXXCBACXAXXXXXXB
n-HexaneAABXBBAXBAABXAXX
n-HexanolXXXCBBBCABBBABB
n-Hexene (Hexylene)ACBXBBBXCAABXBXX
N-Nonyl Alcohol
n-OctaneXCXXXXBXABBXBXX
n-PentaneACXXBBAXACAXACX
n-Propyl acetate (Propyl acetate)XXXBXXXBXXXXXXXX
n-Propyl acetoneXXXAXXXAXXXXXX
n-Propyl nitrate (NPN)XXXBXXXBXXXXXXX
N-Serv (75% Xylene)A
Na-KXX
NaphthaBXBXXXAXBAABXXXXX
Naphtha coal tar (Benzol)XXXXXXXXCAAXXXXX
Naphthalene (Tar camphor)XXXXXXXXBAABXXXXX
Naphthenic acidXXXXBXAAAABXBX
Naphtolen ZDXXXAABBX
Natural gasABBXBBAXAAAAABACA
Neatsfoot oilACABXXABAAAAAXAXB
NeohexaneABXXBXXAAXAXX
NeonAAAAAAAAAAAAAAAAA
Neu-TriXXAX
Neville acidXXBXXBAABXXXXX
Nickel acetate (Diacetate)XXXABXCAXAXXBCBXX
Nickel chlorideCBCABABAAAAAACABA
Nickel nitrate (Dinitrate)AAAAAAAAAAAA
Nickel saltsCBCABABAAAAABABA
Nickel sulfateXBCAAABAAAAAACABA
NietyleneA
Niter cakeXAAAAAAAAAAAAAAA
Nitric acid (3 molar)XXXAXXXABAXXXXXXX
Nitric acid (concentrated)XXXAXXXXBABXXXXXX
Nitric acid (red fuming) (RFNA)XXXBXXXXCABXXXXXX
Nitric Acid, 10%XBXXXXA
Nitric Acid, 13N
Nitric Acid, 13N +5%
Nitric Acid, 20%BXBXX
Nitric Acid, 30%CXXX
Nitric Acid, 30% - 70%CCCXX
Nitrilotriethanol
NitrobenzeneXXXXXXXXAAXXXXXXX
Nitrobenzine (Ligroin)AXBXBCAXBAAAXAXX
NitroethaneXXXBBBXBBXXXBXBX
NitrogenAAAAAAAAAAAAAAAA
Nitrogen tetroxideXXXCXXXXCXXXXXXX
Nitro GlycerinXXCAAAXXXX
Nitro GlycolXXBAAAXXXX
NitromethaneXXXBXBXBCAXXXBXCX
NitropropaneXXXBXXXBBAXXXXXXX
Nitro TolueneXXXXAXXXXX
Nitrous acidAACACCXB
Nitrous Oxide Gas
Nitrogen GasAAAAAAAAAA
Nitrogen TetroxideXXXXXXXXX
Nonanoic Acid
NonanolXAAAXXB
Nut OilABBXAAAAAB
Nuto HXA
Nyvac LightAX
o-ChloronaphthaleneXXXXXXXXABXXXXX
o-Cresol (Cresylic acid)XXXXXXXXAABBXXXX
o-DichlorobenzeneXXXXXXXXABXXXXX
OctachlorotolueneXXXXXXABXXXX
OctadecaneBBBXBBXAAAAAXAXX
OctalXBXBABCXXC
OctaneXXXXAABBBX
Octanoic Acid
Octanol (Octyl alcohol)XBXBBBBAAAABBBBBB
Octyl acetateBXXXXX
Octyl alcohol (Octanol)XBXBBBBBAAABBBBBB
Octyl AldehydeAXXX
Octyl AmineACB
Octyl CarbinolAABA
OctylcresolXXAXAXABXCACX
Oil of TurpentineXXXXAABBBX
Oil-PetroleumXCXAXA
Olefin, crudeAAXXAAAAAX
Oleic acidXXXXBXAAAAXAXX
Oleic AlcoholXXAAAAXAAX
Olein (Triolene)BXBXXBCXCXX
Oleum (fuming sulfuric acid)XXXXXXXAAAAXXXXXX
Olive oilACXBBBBXAAABAXAXB
OrthochloroethylbenzeneXXXXXXXABXXXXX
Ortho Dichloro BenzeneXXXXXXAABXXXX
Ortho-DichlorobenzolXXBX
OrthoxyleneXXAX
Oxalic acidXABBCAAAAABBBBB
Oxygen (100 to 200°C)XXXXXXXXBBXCXXXB
Oxygen (below 100°C)BAAAAABAAAAABBXA
OzoneBABBBA/BAAAB/CXXA
Ozone (50 PPHM)AAAABAAAAAAAXBXA
P-CymeneXXXXAXX
Paint thinner (Duco)XXXXXXXXBBCXXXXX
Palm Kernel OilAAXAAAA
Palm OilAAXXAAAAAX
Palmitic acidXXBBBCBCAAAABCBCX
Papermakers AlumAAAAAA
Par-al-ketoneXXXXXXXXXXXXX
Para-dichlorobenzeneXXXXXCAABXXXXX
ParaffinsAABXAAAXAAAAXAXB
Paraffin OilABAXAAAAAB
ParaldehydeABAXCX
ParaxyleneXXAX
PcbA
Peanut oilABACXCAXAAAAAXAXB
PectinAAAAAAAAAA
Pelargonic AlcoholAXX
PenicillinCAXA
Penta Chloro DiphenylXXXXACXXXX
Pentachloroethane (Pentalin)XXXAXXX
Pentachlorophenol (PCP)XBAXXX
Pentadione
Pentamethylene
Pentane (Amyl hydride)AXXBCXAAXAXAXX
PentanolXBXAABAAAABABBBBX
PentanoneBXXX
PentasolAAAA
Pentyl AcetateNG
Pentyl alcohol (Amyl alcohol)XBXABBAAABABBBBX
Pentyl amine (Amyl amine)ACBBB
Pentyl BromideNG
Pentyl ChlorideNG
Pentyl Ether
Pentylamine
Perchloric acidXXBBBCBBAACXXXXX
Perchloroethylene (Perchlor)XXXXXXCXXABBXXXXX
PerchloromethaneNG
PetrolatumAAAXBBAXAAAAXAXX
Petroleum oil (above 1???)XBXXXXBXAAXBXXXX
Petroleum oil (below 1???)BABXBBAXAABAXAXB
Petroleum oil, crudeBABXBBXAAABAXAXB
Petroleum EtherABXBXXAABAXAX
Petroleum OilsXXXAXX
PhenboX
Phenol (Carbolic acid)CXXBXXXXAABXXXXX
Phenol sulfonic acidCXBXXX
Phenyl acetateXBXXXX
Phenylamine
Phenyl benzeneXXXXXXXBABXXXX
Phenylbromide
PhenylbutaneNG
PhenylchlorideXXAX
Phenyl ether (Diphenyl oxide)XAXXXXXXBAXXXXXXX
Phenyl ethyl ether (Phenetole)XXXXXXXXXABXXXXXX
PhenylethyleneNG
Phenyl hydrazineXXXXXXAABXAXBC
PhenylmethaneNG
Phenylmethanol
Phenylmethyl Acetate
Phenyl methyl ketoneXXXAXXXAXXXXXXX
PhosphineXXBAABXXX
PhoroneXXXBXXXBXXXXXXXX
PhosgeneAABABB
Phosphate estersXXXAXXABACXXXX
Phosphoric acid (3 molar)CXXCCBCAAABBBXBB
Phosphoric acid (concentrated)XXCXCXBBAACXCXCC
Phosphoric Acid 10%AAXAAX
Phosphoric Acid 45%CXBAAAABBB
Phosphoric Acid 10% - 85%XBAXABXA
Phosphorus oxychlorideXX
Phosphorus trichlorideXXXAXXXAAAAXXXXX
Photographic Developing BathBABAAAAAA
Phthalic acidABAABABBXBA
Phthalic anhydrideAA
Picoline, alphaAAX
Picric acid, H2XBAAAXBBAABBBBB
Pine oilAXAXXXBXAAAABXBXX
Pineapple JuiceXXAAAAAAAA
PineneXXBXBXBXAAABBXBXX
PiperidineXXXXXXXXAXXXXXXX
Plating solution, chromeXXBXXAAAXXXXXX
Pneumatic serviceXAAAAAAAAAXAXAXX
Poly Chlorinated BiphenolA
Polyethylene Glycol E-400AAAA
Polyol EsterXXBXB
Polyvinyl AcetatesABAAAXA
Potassium acetateXXBABXCAAABXBBBXX
Potassium Aluminium SulfatAA
Potassium bicarbonateXXBAAAAAAAAB
Potassium bisulfateXXABAAAAABAAAAB
Potassium bisulfiteCXABAAAAABAAAAB
Potassium BromateCXBAAABAAB
Potassium bromideXXABAAAAAAAAAAA
Potassium carbonate (Potash)CXABAAAAAAAAAAA
Potassium chlorateXXABAAAAAXBXB
Potassium chlorideCBCABABAAAAAAAAAA
Potassium chromateXBXABCBAAAABBBB
Potassium copper cyanideCBCAAABAAAAAAAAA
Potassium cyanideXBXABABAAAAAAAAAA
Potassium dichromateXBCABABAAAAXAAABB
Potassium ferricyanideAAABXB
Potassium ferrocyanideAAXX
Potassium fluorideBAAB
Potassium HydrateABCA
Potassium HydroxideABAXAX
Potassium hydroxide, 50%XXXABABAAACCBBBBC
Potassium Hydroxide, Potassium LyeXXBAAXXBBX
Potassium hypochloriteXXCBAABBBBB
Potassium iodateXXBAAAAAAAXA
Potassium iodideXBXAAABAAAAAAAAA
Potassium nitrateCBCABABAAAAABABAA
Potassium nitriteCBCABABAAAAAAAAA
Potassium oxalateXAACACACXB
Potassium perchlorateXBXABABAAAAXCXC
Potassium PerfluoroacetateBAAXXBB
Potassium permanganateCBBABCBAAAXXXXXX
Potassium Permanganate, 5%
Potassium persulfateXBXABABAAAXXXXXX
Potassium phosphateAAAAAAX
Potassium saltsAAAAAAAAAAAAAA
Potassium silicateAAAAAAAAAA
Potassium sulfateXCCABBBAAAABABABB
Potassium sulfideAAAAAAAAAA
Potassium sulfiteXBCAAABAAAAAABABA
Potassium tartrateXAAAACACACB
Potassium thiocyanateXAACACAC
Prestone AntifreezeAAA
Producer gasBAAXBBXAABAXAXB
Propane (LPG)BBBXBCAXAAABAXAXX
PropanediolAAAA
Propanetriol
Propanol (Propyl alcohol)XCXAAABAAAAABABAB
Propanolamine
2-Propanone (Acetone)XXXAAXXXXX
Propen-L-Ol
2-Propene-1-olXXAAAAXBBX
Propenediamine
Propenenitrile
Propenyl Alcohol
Propenylanisole
Propionaldehyde (Propanal)XAAAAAACA
Propion AldehydeXXXAAXXXXX
Propionic acidCXABBAAAXAAX
Propionitrile (Ethyl cyanide)AXXXBBCAACAXBXX
Propyl acetate (n-Propyl acetate)XXXBXXXBXXXXXXXX
Propyl alcohol (1-Propanol)XCCAAABAAAAAABAB
Propyl AcetateXXXBAXXXXX
Propyl AcetoneXXXAAXXXXX
Propyl AldehydeAXC
Propyl amineXXXXXXXXAXXXXXXX
Propyl BenzeneNG
Propyl ChlorideCXBX
Propyl Ether
Propyl nitrate (n-Propyl nitrate)XXXBXXXAAXXXXXXX
Propylene (Propene)XXXXXXXXAAABXXXXX
Propylene chlorohydrinXXCXX
Propylene dichlorideXXXAXXXXX
Propylene glycolXXAAAAAAAAAAA
Propylene oxideXXXBXXXBCAXXXXXXX
PyrideneXXXBXXXBBABXXXXXX
Pydraul, 'E' SeriesXAXXX
Pydraulic 'C'XAX
Pyrogallol (Pyrogallic acid)XCCAC
Pyrrole (Azole)XXXXXXXXAXBXCXCB
Quinine (Bisulfate) (Sulfate)XBCBBB
QuinoneXXABXB
RadiationNG
Rapeseed oilBCBBBCAXAAABBXBXX
Red oil (MIL-H-5606)AXAXBBAXBAAAXAXX
Refrigerant 11XBB
Refrigerant 12XBA
Refrigerant 22XBX
ResorcinolXXX
RJ-1 (MIL-F-25576)AAAXBBAXAAAAXAXX
Roast Gas (dry)ABAAAAAAA
RosinXXAAAAAAAA
RotenoneAAAAA
RP-1 (MIL-F-25576)AAAXBBAXAAAAXAXX
Sae No.10 OilAXXBX
Sal ammoniacCBCAAAAAAABABAAC
Salicylic acidXAAAABAAAABBBB
Sea water (Brine)XAXABABAAABAAAAAB
SewageAABAAAAAAAAAAA
Silicate estersXXCXABBXAAABXBXX
Silicate Of SodaAAAA
Silicic AcidXBAAAAA
Silicone greaseAAAAABAAAAAAAAAAX
Silicone oilAAAAAAAAAABAAAAX
Silicon DioxideAAAAAAA
Silicone OilAAAAAAAAAX
Silicone tetrachlorideA
Silver bromideXAACX
Silver chlorideXAAACCCX
Silver cyanideXXAAAAXX
Silver Cyanide SolutionXXAXAAAXXX
Silver nitrateBBABACAAAAABABAA
Silver SaltsXXAAAAAAAA
Skydrol 500XXXBXXXAAAXXXXXXX
Skydrol 500 Type 2XAXX
Skydrol 500BBXAXA
Skydrol 500CBXX
Skydrol 7000XXXAXXXAAABXXXXXX
Skydrol 7000 Type 2ABX
Soap solutionsBBBAAAAAAA
Soda (Sodium Carbonate)XXAAAAAAAAAAA
Soda LimeABCA
Soda NiterAAAA
Soda, CausticAACB
Sodium acetateXXXABXCABAXXBBBXB
Sodium aluminateAAAAAAAA
Sodium arseniteXCXCACCCC
Sodium benzoateXAXABABAAAAAAAAAA
Sodium bicarbonate (Baking soda)XAXAAABAAAAAAAAA
Sodium Bicarbonate SolutionXXAAAAAAAA
Sodium bichromateXBXAACBAAAAABAAA
Sodium bisulfateXAAAAAAAAAABABA
Sodium Bisulfate SolutionXXAAAAAAAA
Sodium bisulfiteBBXAAABAAAAAXCXA
Sodium Bisulfite SolutionXXAAAAAAAA
Sodium borate (Borax)XAXAAXAAAAAABBBBA
Sodium bromateXAAAAACCXB
Sodium bromideXAAAAAAAACACXB
Sodium carbonate (Soda ash)XAXAAABAAAAAAAAAA
Sodium Carbonate SolutionAAAAAAAAAAA
Sodium chlorateXBBABABAAAAXBCBCX
Sodium chlorideXAXAAABAAAAAAAAAA
Sodium Chloride SolutionAAAAAA
Sodium chloriteXABAAXX
Sodium chromateXBXAACBAAAAAAAAA
Sodium citrateAACACCXC
Sodium cyanideXBXAAABAAAAAAAAA
Sodium Cyanide SolutionAAABBA
Sodium dichromateXBXAAABAAAABABAB
Sodium ethylateXAACACCXC
Sodium ferricyanideXAAAAACACACXB
Sodium ferrocyanideXAACACACXB
Sodium fluoride (Fluorol)BAAAAAAB
Sodium hydrogen sulfateXAAAAAAAAAABABA
Sodium hydrogen sulfiteXAXAAAAAAAAACABA
Sodium hydroxide (Caustic soda)BXBABABAAABBBBBBA
Sodium HypochloriteXBCBAXBA
Sodium Hypochlorite SolutionXXBAAABBBB
Sodium hypochlorite, 20%XXXBCXBBAABBCBCB
Sodium hyposulfiteXBCAAAAAAAABBBA
Sodium iodideXAACACACXB
Sodium lactateXAAACACACB
Sodium metaphosphateABBAAAAAAAA
Sodium metasilicateAAAA
Sodium nitrateXBXABABAAAAABBBBB
Sodium nitriteXBXABABAAAAXXBXBX
Sodium oleateXXBAAAABABXX
Sodium oxalateAAAA
Sodium perborateXBXABBBAAAAACBCB
Sodium perchlorate
Sodium peroxideXXXABBAAAABBBBX
Sodium persulfateAAA
Sodium PhosphateABAAAAAAAX
Sodium phosphate (Di-basic)CBCABABAAAAAAAAX
Sodium phosphate (Mono-basic)CBCABABAAAAAAAAX
Sodium phosphate (Tri-basic)CBCABABAAAAAAAAC
Sodium pyrophosphateXAACACACXB
Sodium saltsAAABAAAAAAAAAA
Sodium silicateXBXAAABAAAAAAAAA
Sodium Silicate SolutionAAAAAA
Sodium sulfateXCCABABAAAAABACA
Sodium Sulfate Solution (Glauber’s Salt)XXBAABBBBB
Sodium Sulfhydrate SolutionXAAAAAAAA
Sodium sulfideXXXABBBAAAAABBBBB
Sodium sulfiteXXAAAABAAAAABABA
Sodium Sulfite SolutionXXAAAAAAAA
Sodium tartrateXAACACACXB
Sodium tetraborateAAAAA
Sodium Tetraborate SolutionXBAAAABBB
Sodium thiosulfateBAAAAAAABBBB
Sour crude oilXBXXBXX
Sour natural gasXAXXBXXX
Soybean oilBCBCBCAXAAAAAXAXB
Sperm OilBAAAA
SpermacetinXXBXAAXAAX
SpiritsBBAAAABAAA
Stannic chlorideXBXBCXBABAAAAAAB
Stannic chloride, 50%XXXACXBABAAAAAAB
Stannous chloride, 15%XXXABABAAAAAAAAB
Stannic Chloride SolutionXAAAAAAB
Stannic SulfideAAA
Stannous ChlorideAAAAA
Stannous SulfideAAA
StarchBABAAAAAAAAAAAAAA
Stauffer 7700BXXXXBABBXBXX
Steam (to 150°C)XBXACXXAAAXAXXXC
Steam (to 175°C)XXXXXXXAAAXCXXXX
Steam (to 200°C)XXXXXXXXAAXXXXXX
Steam (to 260°C)XXXXXXXXCCXXXXXX
Stearic acidAXACBCCBAAAABCBCB
Stoddard solventAAAXBXAXBAAAAXAXX
Styrene (Vinylbenzene) MonomerXXXXXXXXB*ACXXXXX
Succinic acidXXABAAAAAABAAA
Sucrose SapXXBAAAAAAA
Sucrose solutionXBXABBBAAAAAAAAA
Sugar SolutionsXXBAAAAAAA
Sulfamic acidABBABBB
SulfurXAAACAAAABXXXXB
Sulfur chlorideXXXXXXXXAAABXXXXX
Sulfur dioxide (dry)XXXBXXCABABBXCXBB
Sulfur dioxide (wet)XXAXCABAXBXXXCB
Sulfur Dioxide, gaseousXXAAXBXXB
Sulfur hexafluorideBXAABAABABBBXBX
Sulfur trioxide (dry)XXXCXXXCBABXCXXC
Sulfur, moltenXAXCCXCAACXXXC
Sulfuric acid (3 molar)BXCCCCBBAACCCXCX
Sulfuric acid (concentrated)XXXXXXXXAAXXXXXX
Sulfuric acid, fumingXXXXXXXXBBXXXXXX
Sulfuric Acid 60% (200F)
Sulfuric Acid, Conc. To 98%XXAXAXX
Sulfuric Acid, FumingXXXXXX
Sulfuric Acid, 25%XAXACBX
Sulfuric Acid, 25% - 50%XAXABBX
Sulfuric Acid, 50% - 96%XXBXAXX
Sulfuric Acid (0 to 50%)XXXA/BAA/BXXXX
Sulfuric Acid, dilutedXXXAAAXBBX
Sulfurous acidXXXBABAAABBX
Sulfuryl chlorideBBABABXB
Sulfurous Acid, 10% - 85%AABAX
SutanC
T-ButylamineXB
TalcumAAAAAAAAAA
Tall OilXXXAXA
TallowXBXBXBAAXAXAB
Tannic acidXXCBBBBAAAAAABCB
TanninsXBBBAAABBB
TarXXXXXXABCXXX
Tar, bituminousXCCXCXBXAAABCBXB
Tartaric acidXXXBBABBAAAAABABA
Telone 2
Terpineol (Terpilenol)XXBCXXBCAACXBXX
Tertiary butyl alcoholXCXBBBBBAABBBBBB
Tertiary Butyl AmineXB
Tertiary butyl catecholXXXBBBBBAAXXCC
Tertiary butyl mercaptanXXXXXXXAAXXXXX
TetrabromoethaneXXXXXXXXCABXXXXX
TetrabromomethaneXXXXXXXXABXXXXX
Tetrabutyl titanate (TBT)BBAAAAABBBBB
TetrachlorobenzeneXXBX
TetrachlorodifluoroethaneXXXXBBCXAXXBCX
TetrachloroethaneXXXXXXXXXABCXXXXX
TetrachloroethyleneXXXXXXXXXAABXXXXX
TetrachloromethaneXXXXXBXXAABXXXXX
TetrachloronaphthaleneXXBX
TetrahydrofuranXXXXAXXXXX
Tetraethyl leadXXXXCXBXCABBXBCX
Tetraethylene glycol (TEG)AAAAAAA
TetraethylorthosilicateX
TetrahydrofuranXXXXXX
TetrafluoromethaneAAAAAAAAAACAAAAX
Tetrahydrofuran (THF)XXXCXXXCXXXXXXXX
Tetralin (Tetrahydronaphthalene)XXCXXXXXXAAXXXXX
Thioglycolic acidXAACACACXB
Thionyl chlorideXXXXXXXBAAXXXXXX
Thiophene (Thiofuran)XXXXXXAXXXXXXX
Tin ChlorideAAAB
Titanium sulfateXAACACACXB
Titanium tetrachlorideXXXXBXXBBABBBXBXX
Toluene (Toluol)XXXXXXXXXABBXXXXX
Toluene di-isocyanide (TDI)XXXBXXXBXXXXXXXX
ToluidineCXXBBXX
ToluolNG
Transformer oilBAAXXXAXAAAABXBXB
Transmission fluid, type AAAAXBBAXAAAAXAXB
Tri-Iso-Propyl BenzeneAAXXAAAAX
TriacetinXXXABBCAXAXXBBBCB
Trialkyl phosphateXXXBXXXBAXXXXXXX
Triaryl phosphateXXXBXXXAAAABXXXXX
Tri (2-Hydroxyethyl) Amine
Tributoxyl ethyl phosphateBXABXBAABXCXBX
Tributyl MarcaptaneXXXAAXXXX
Tributyl mercaptanXXXXXXACXXXX
Tributyl phosphate (TBP)XXXBXXBBAXXXBXXX
Trichloroacetic acid (TCA)XXXBXXBBCCCBCBXC
TributylamineACB
Trichloroacetic AcidXXBXXBAXXBBB
TrichlorobenzeneXXXXXXAAXXXX
TrichloroethaneXXXXXXXB/CBAABXXXXX
Trichloro Ethyl PhosphateXAXXX
TrichloroethyleneXXXXXXXB/CXABBXXXXX
TrichlorofluoromethaneXBXXCXCXXBBXBXX
TrichloropropaneXAXBXXX
Trichlorotoluene
TrichlorotrifluoroethaneXCBXAAACXBXCABX
Tricresyl phosphate (TCP)XXXBXXXBAABBXXXXX
Tridecyl alcohol (Tridecanol)AAAAAA
Triethanol amine (TEA)XCXBCCAAABBX
Triethyl aluminium (ATE)XXXCCXCBXX
Triethyl amineCXCXCCXXBCCXCCX
Triethyl boraneXCXAAX
Triethyl phosphate (TEP)CXXBB
Triethylene glycol (TEG)CAAAAAAAAAAA
TriethylaluminiumXAB
Trifluoroacetic Acid (TFA)XAAAACACAXA
TrifluoroethaneXXXXXXBAABXXXXX
Trihydroxybenzoic Acid
Trimethylpentane (Iso-octane)AABXCBAXBAAAXAXX
Trimethyl Pentanes (Mixed)
Trimethyl Pentene
Trimethylamine
Trisodium PhosphateAAAAAAA
Trinitrotoluene (TNT)XXBXBBXBABBXXXX
Trioctyl phosphateXXXAXXAAABBXXXXX
Triolene (Olein)CBBBAAAAAXAXA
Triphenyl phosphiteXXXAACXXX
Tritolyl phosphate (Lindol)XXXAXXXAABCXXXXC
Tung oilAACCBCXAABAXAXX
Tung Oil (China Oil)XAXA
Turbine oilBABXXXAXAABAXBXX
TurpentineBCCXXXAXBAAAAXAXX
TurpentinexAXXXAXXX
Type I fuel (Mil-S-3136)BAAXBBAXCAAAXAXX
Type II fuel (Mil-S-3136)XBXXXAXABXBXX
Type III fuel (Mil-S-3136)XCBXXXBXXAAAXAXX
UdmhAAXAB
Undecyl Alcohol
Unsymmetrical dimethylhydrazineXXXABABACXXBABBX
Urea (Carbamide)BXABAAAAAAABAAA
Urethane FormulationsA
Uric acidXXAAAXB
VaselineBBBXAAAAAB
Vaseline OilXXBXAABAAB
Valeric acidAXAAAX
VarnishXXCXXXXBABBXBXX
Vegetable JuicesXXBAAAAAAA
Vegetable oils & fatsBBCBBAXAAAAAXAXB
Versilube F44A
Versilube F55XA
VinegarXXXABABABABBBBBBA
Vinegar Acid
Vinyl acetateBXXXAXX
Vinylbenzene (Styrene)XXXXXXXXBBCXXXXX
Vinyl chloride (Chloroethylene)XCXXBAXX
Vinylidene ChlorideXXXXABXXXX
Vinyl cyanide (Acrylonitrile)XXXXCCXXBCXXCXCX
Vinyl EtherBXX
Vinyl Styrene
Vinyl TolueneXXAX
Vinyl TrichlorideXXAX
Vital, 4300, 5310XX
Vm&P NaphthaXXXAXA
Waste Gas (cont. Carbon Dioxide)AAAAAAAAA
Waste Gas (cont. Carbon Monoxide)AAAAAAAAAA
Waste Gas (cont. Hydrogen Chloride)AAAABB
Waste Gas (cont. Hydrogen Fluoride)AAAAAAA
Waste Gas (cont. Nitrous Fumes)XAAAABX
Waste Gas (cont. Sulfur Dioxide)AAAABB
Waste Gas (cont. Sulfuric Acid)BAAAXX
Water, coldXCXABABAAAAAAAAA
Water, hotXXXBAAAAACBA
Water, potableAAAA
Whiskey & winesXXXXAAXBXAXB
White oilXAXXXXABAAXXXXXXX
White pine oilXXXBXAAABAAXBXB
Wood alcohol (Methanol)XAXACABAAACACAXAX
Wood oilXAXCXCAAAXBCXXXB
Water vapour > +140 °C / +284 °FXXXBAXBXXB
WaterAAAAAAAA
Water, BoilingA
Water, SodaA
Wax AlcoholsABXAAAAA
Wemco CAXXXAXA
WhiskeyXAAAXAA
White OilAXXXXXA
White Pine OilXXXAXB
Wine + WhiskeyXXAAAAAAAAAAA
Wood SpiritCXABAAACABABB
Wood OilXXAXA
XenonAAAAAAAAAAAAAAAA
Xylene (Xylol)XXXXXXXXCAAXXXXX
Xylidine (Xylidin)XXXXXXXXAXXCXCXX
ZeolitesAAAAAAAAAAA
Zinc acetateXXXABXCACABXBBBCX
Zinc ammonium chlorideAA
Zinc carbonateAAAAAAAAA
Zinc chlorideXCXAAABAAAAAAAAA
Zinc Chloride SolutionsXXAAAAAAA
Zinc ChromateAC
Zinc cyanideACAAA
Zinc hydrosulfiteAAAAA
Zinc nitrateAAAAA
Zinc phosphate solutionAAAAAA
Zinc saltsXAAAAAAAAAAAAA
Zinc sulfateXCXAAABAAAAAABABA
XenonAAAAAAAAAA
Xylene (Xylol)XXXXABXXXX
Xylidines (aromatic Amines)XXXBAXXXXX
YeastBXAAAAAAAA
4-Hydroxy-4-Methyl-2-PentanoneNG

Speak to one
of our experts

iso9001

+44 (0) 23 8022 6330

Know exactly what you want? Upload your drawings so we can provide a tailored solution

Get in touch with us today by email sales@martins-rubber.co.uk